วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคันดินเลียบ จำนวน ๑๓ จุด หมู่ ๕ บ้านโนนแดงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายเนื่องจากน้ำกัดเซาะ หมู่ 2 บ้านหันแฮด จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย สายวัดป่าบัลลังก์ทิพย์-บ้านห้วยเสียว หมู่ 7 (จำนวน 6 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านแท่น จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง (จำนวน 4 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยบริเวณสะพานข้ามไป อบต.หนองปลาหมอ (จำนวน 2 จุด) หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดิน-ลงหินย่อยเป็นจุดๆทับหน้า โค้งสามแยกถนนทางหลวงชนบท (ซ้าย) ? เชื่อมทางออกไปด้านหลังวัดป่าโนนเมือง หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 6 จุด (สายบ้านนาหนองทุ่ม-ลาดยางบ้านร่องดูก จำนวน 4 จุด และถนนสายประตูน้ำ-บ้านสระแก้ว จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง