วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดิน-ลงหินย่อยเป็นจุดๆทับหน้า โค้งสามแยกถนนทางหลวงชนบท (ซ้าย) ? เชื่อมทางออกไปด้านหลังวัดป่าโนนเมือง หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 6 จุด (สายบ้านนาหนองทุ่ม-ลาดยางบ้านร่องดูก จำนวน 4 จุด และถนนสายประตูน้ำ-บ้านสระแก้ว จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดิน-ลงหินย่อยเป็นจุดๆทับหน้า (จำนวน 6 จุด) หมู่5 บ้านโนนแดงน้อย ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดิน-ลงหินย่อยเป็นจุดๆทับหน้า หมู่ 7 บ้านโนนสมนึก ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันดินเลียบลำห้วยอีสานเขียวสู่พื้นที่การเกษตรน้ำกัดเซาะ จำนวน 2 จุด หมู่ 1 บ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนรบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสามแยกถนนข้ามลำห้วยอีสานเขียวเชื่อมกับห้วยหนองเอี่ยน หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันดินเลียบลำห้วยเอี่ยนสู่พื้นที่การเกษตรน้ำกัดเซาะคันดินข้างฝายสะพานบ้านดอนหัน หมู่ 1 บ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง