องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 2 พ.ย. 2561 ]48
22 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]50
23 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]50
24 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 17 ต.ค. 2561 ]48
25 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]51
26 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]45
27 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ก.ย. 2561 ]51
28 เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ก.ย. 2561 ]49
29 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 26 ก.ค. 2561 ]48
30 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมรางน้ำ หมู่ 7 บ้านโนนสมนึก ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 12 ก.ค. 2561 ]48
31 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]48
32 ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 11 ก.ค. 2561 ]49
33 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 1 มิ.ย. 2561 ]39
34 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหันแฮด ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 17 พ.ค. 2561 ]32
35 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]45
36 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเดียรติ จำนวน 3 ซุ้ม) [ 26 มี.ค. 2561 ]41
37 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 7 จุด ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 1 มี.ค. 2561 ]37
38 แผนการออกสำรวจและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี 2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]13
39 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 19 ก.พ. 2561 ]32
40 ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) [ 12 ก.พ. 2561 ]46
 
|1หน้า 2|3|4