วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8745 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ (รอบสนามกีฬา) หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นสามแยกคอนกรีตออกนอกบ้าน ? รอบสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เข็มขัดปืนเสาแบบ 2 ตะขอใหญ่ รุ่นเต็มตัวจำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยหนองเอี่ยน จำนวน 2 จุด หมู่ 4 บ้านสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง