วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่องานระบบรับ-ส่ง งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผก 2502 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8745 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาทำป้ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพ ผก2502 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ช่วงที่1) ถนนดินลงดินถม บดทับ และ ลงหินคลุกบดทับ เป็นจุดฯ โดยกลบหลุมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่3 (ช่วงที่2) ซ่อมแซมถนนดินเรียบลำห้วยเสียว นา นายบุญแถม ใยบัว เป็นจุดฯ โดยกลบหลุมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง