โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

  โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ 2566

  พ่นเคมีกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก