องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :: www.banthan.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 9 คน
เดือนนี้ 7 คน
ปีนี้ 686 คน
ทั้งหมด 1148 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (28-04-57)  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
      
 
  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
  โครงการมอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประ...
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
  โครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี 25...
  โครงการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว
  ภาพงานกีฬาต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภ...
  ทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557 ณ อบต.บ้านแท่น
  โครงการบรรเทาหนาว ประจำปี พ.ศ.2555
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
"พระราชาผู้ทรงธรรม"
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.