องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :: www.banthan.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบล
แผนพัฒนาสามปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการสาธารณะ
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 1 คน
อาทิตย์นี้ 26 คน
เดือนนี้ 73 คน
ปีนี้ 73 คน
ทั้งหมด 73 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (28-04-57)
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านแท่น ประจำปี 2559
       ในวันที่  18  พฤษภาคม  2559  ณ  บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ท่าตะบูน  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวตำบลบ้านแท่นที่เป็นประเพณีมีความเชื่อในเรื่องของการขอฝน  ทำให้ฝนตกต...
 
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านแท่น ประจำปี...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น ประจำปี...
  โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ ...
  โครงการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ...
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
  โครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชนบท ประจำปี 25...
  จัดกิจกรรม "รักพ่อ รักษ์ขอนแก่น รวมพลัง สร้างสร...
  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
  โครงการมอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
"พระราชาผู้ทรงธรรม"
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.