องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ม.8
   

 นายมนต์ชัย ดวงสว่าง(นายก อบต.บ้านแท่น)พร้อมทีมบริหาร  ท่านผู้ใหญ่สุรพล สินโพธิ์(ผญบ.ม8...

  ระงับเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้) ม.8 บ้านนาหนองทุ่ม
   

  นายมนต์ชัย ดวงสว่าง(นายก อบต.บ้านแท่น)พร้อมทีมบริหาร ท่านรองสุจิต รุ่งเรือง(รองปลัด อบต.บ้...

  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ม.8 บ้านนาหนองทุ่...
   

นายมนต์ชัย ดวงสว่าง(นายก อบต.บ้านแท่น) คณะผู้บริหาร ท่านปลัดณิชากร กมลคร (ปลัดประจำ ต.บ้านแท่น) ท...

  ระงับเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้) ม.8 บ้านนาหองทุ่ม
   

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านจำนวน ๑ หลัง ในเขตพื้...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554