องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
    นายมนต์ชัย ดวงสว่าง(นายก อบต.บ้านแท่น) คณะผู้บริหาร ท่านปลัดณิชากร กมลคร (ปลัดประจำ ต.บ้านแท่น) ท่า...
  ระงับเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้)
    ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านจำนวน ๑ หลัง ในเขตพื้น...
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ (ครอบครัวผู้ปร...
    นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท พร้อมด้วยนางพัชรา เหล็กดี ภริยา สมาชิกกาชาดจังหวัดขอนแก่น อำเภอชนบ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอาย...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น&nb...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554