องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  วันที่ 1 กันยายน 2564 ชุดเวร ปภ. เข้าฉีดสารเคมีฆ่...
   

วันที่ 1 กันยายน  2564 ชุดเวร ปภ. เข้าฉีดสารเคมีฆ่าเชื้อโรค  จุดบ้านโคกกลาง

   ท่าน ส.ส.ดร.วันนิวัฒน์ สมบูรณ์(ส.ส.ขอนแก่น เขต 9)...
   

 ท่าน ส.ส.ดร.วันนิวัฒน์ สมบูรณ์(ส.ส.ขอนแก่น เขต 9)
  นายมนต์ชัย ดวงสว่าง(นายก อบ...

  ท่าน ส.ส. ดร.วันนิวัติ สมบูรณ์ มอบเครื่องอุปโภค-บ...
   

นายมนต์ชัย ดวงสว่าง นายก อบต.บ้านแท่น
ท่านปลัดกุสุมา ศิรินันทาวิทยา นางศศิยุพา โมรีรัตน์ ท...

  มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับผู้กักตัว กลุ่มเส...
   

นายมนต์ชัย ดวงสว่าง  นายกอบตบ้านแท่น  พร้อมทีมบริหาร   พร้อมด้วย นางศศิยุพา โ...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554