องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ภาพงานกีฬาต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา


ภาพงานกีฬาต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16