องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น โดยงานป้องกันและบรรเ...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 4]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางไกรสร สินโพธ...[วันที่ 2021-04-20][ผู้อ่าน 31]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ม.8[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 50]
 
  ระงับเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้) ม.8 บ้านนาหนองทุ่ม[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 48]
 
  การร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 32]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ม.8 บ้านนาหนองทุ่...[วันที่ 2020-11-10][ผู้อ่าน 76]
 
  ระงับเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้) ม.8 บ้านนาหองทุ่ม[วันที่ 2020-10-29][ผู้อ่าน 70]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ (ครอบครัวผู้ปร...[วันที่ 2020-10-29][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอาย...[วันที่ 2020-07-17][ผู้อ่าน 111]
 
  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมรถออกปร...[วันที่ 2020-04-15][ผู้อ่าน 163]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์...[วันที่ 2020-03-20][ผู้อ่าน 137]
 
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 166]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6