องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพต...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล บ...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 28]
 
  มอบชุดอุปโภค - บริโภค ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจา...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 28]
 
  จัดเตรียมสถานที่ก่อนเปิดศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ก...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณรอบ...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 24]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ป...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 20]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (พิจาณาให้ความช่ว...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 18]
 
  ประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดปัญหาความยาก...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 24]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น มอบ วัสดุ อุปกรณ์ให...[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 32]
 
  สำรวจความเสียหายเบื้องต้นเหตุสาธารณภัย[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรื...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัต...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 51]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9