องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  อบรมโครงการพัฒนาอาชีพแก่คนพิการ[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น ประจำปี...[วันที่ 2022-09-16][ผู้อ่าน 6]
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรม...[วันที่ 2022-09-14][ผู้อ่าน 10]
 
  ทีมบริหารอบต.พร้อมทีมป้องกันอบตบ้านแท่นออกช่วยเหลื...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 11]
 
  ปภ.ตำบลบ้านแท่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมข...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมอาชีพผู้พิการในชุม...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการฟันสวยยิ้มสวย[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 11]
 
  ปฏิบัติการลอกเศษวัชพืชเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำล้น...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 9]
 
  ออกเยี่ยมติดตามอาการป่วยโรคมือ เท้า  ปาก ของเด็กเล...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการขจ...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น ประจำป...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 23]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 16]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10