องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมรถออกปร...[วันที่ 2020-04-15][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์...[วันที่ 2020-03-20][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 36]
 
  จัดกิจกรรม Big cleaning day บริเวณถนนทางเข้า อบต.บ...[วันที่ 2020-02-07][ผู้อ่าน 57]
 
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้า...[วันที่ 2020-02-05][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2020-01-13][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2020-01-10][ผู้อ่าน 61]
 
  โครงการอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-06-11][ผู้อ่าน 231]
 
  โครงการประชาคม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ...[วันที่ 2019-05-16][ผู้อ่าน 197]
 
  โครงการจัดการขยะอินทรีย์ 2562[วันที่ 2019-05-15][ผู้อ่าน 255]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรง...[วันที่ 2019-05-08][ผู้อ่าน 212]
 
  กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง...[วันที่ 2019-05-03][ผู้อ่าน 144]
 

หน้า 1|2|3|4|5