องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


จัดเตรียมสถานที่ก่อนเปิดศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น


วันที่  28  พฤษภาคม  2565  เจ้าหน้าที่  พนักงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  จัดเตรียมสถานที่ก่อนเปิดศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

2022-06-27
2022-06-09
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-06
2022-05-02