องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


มอบชุดอุปโภค - บริโภค ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)


ท่านลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา   ผู้นำชุมชน  มอบชุดอุปโภค - บริโภค  ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019 (โควิด - 19)  ตำบลบ้านแท่น  จำนวน  37 ครอบครัว  และจำนวน  63  ราย

2022-06-27
2022-06-09
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-06
2022-05-02