องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล บ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่  9  มิถุนายน  2565  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ท่าน ลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เป็นประธานเปิดงาน  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล บ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุในการดูแลด้านสุขภาพและสังคม เพื่อเสริมสร้างและทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์และตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมผู้สูงอายุและครอบครัว   จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ  182  คน

2022-06-27
2022-06-09
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-06
2022-05-02