องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ปภ.ตำบลบ้านแท่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขัง ม.8


วันที่  9  กันยายน  2565   ปภ.ตำบลบ้านแท่น  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขัง  ม.8  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2022-09-23
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-19