องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ทีมบริหารอบต.พร้อมทีมป้องกันอบตบ้านแท่นออกช่วยเหลือวางแนวกระสอบทรายป้องกันถนนขาดพื้นที่หมู่ที่4และไปตรวจดูฝายท่าตะบูรชึ่งน้ำยังไหลเชี่ยวมาก


วันที่  12  กันยายน  2565  ทีมบริหารอบต.พร้อมทีมป้องกันอบตบ้านแท่น  ออกช่วยเหลือวางแนวกระสอบทรายป้องกันถนนขาดพื้นที่ หมู่ที่ 4 และไปตรวจดูฝายท่าตะบูรชึ่งน้ำยังไหลเชี่ยวมาก

2022-09-23
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-19