องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


จัดกิจกรรม "รักพ่อ รักษ์ขอนแก่น รวมพลัง สร้างสรรค์เมืองสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาด  บริเวณรอบที่ทำการ  อบต.  และถนนทางเข้า  อบต.  นำโดย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนังานส่วนตำบล  ในวันที่  4  ธันวาคม  2558  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคล
2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16