องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ 2559


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2559
2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16