องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านแท่น ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2559


2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16