องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ


โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2560  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น
2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16