องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกข่าเหลือง


โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกข่าเหลือง  ประจำปีงบประมาณ  2560  ในระหว่างวันที่  8 - 9  พฤษภาคม  2560  อบรมวันที่  8  พฤษภาคม  2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  และทัศนศึกษาดูงาน  วันที่  9  พฤษภาคม  2560  ณ  อำเภอบ้านฝาง
2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16