องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค


ออกประชาคม  ระหว่างวันที่  16-28  พฤษภาคม  2560  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน
ตำบลบ้านแท่น  และประชุมชี้แจงเกี่ยวกับธนาคารขยะ  ณ  ห้องประชุม อบต.บ้านแท่น
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10