องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่  15  มิถุนายน  2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10