องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


กิจกรรมเพาะปลูกต้นดาวเรือง


ตามหนังสืออำเภอชนบท  ที่  ขก  1118/ว1452  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  ขอความร่วมมือปลูกดอกดาวเรือง  อำเภอชนบท  ได้รับแจ้งว่า  คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ขอความช่วยเหลือประชาชน         ทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ   วันที่   25-26 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ   
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10