องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ


สปสช. อบต.บ้านแท่น  ร่วมกับ  รพ.สต.บ้านแแท่น  ร่วมกันจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  เดือนกันยายน  2560  ณ  ศุนย์พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10