องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ออกหน่วยอำเภอยิ้ม 2561


อำเภอชนบท  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  และส่วนราชการอื่นๆ  ร่วมกัน  ออกหน่วยบริการประชาชน  วันที่  24  มกราคม  2561  ณ  วัดบ้านหัวนากลาง  ตำบลบ้านแท่น
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10