องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


กิจกรรมรับซื้อขยะประจำปี พ.ศ.2561


เป็นโครงการรับซื้อขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  จัดตั้งเป็นกองทุนโครงการธนาคารขยะ  พ.ศ.2561
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10