องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2561


เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  พระมหากษัตริย์  ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งด้านการเกษตร  การชลประทาน  และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์  ในวันที่  26  กรกฎาคม  2561  ณ  ที่สาธารณะรอบ  อบต.บ้านแท่น  และ ร.ร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10