องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น


ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น  เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ในระหว่างวันที่  7  มิถุนายน  ถึง  13  กันยายน  2561  ท่านพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ให้เกียรติกล่าวปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10