องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  จึงได้จัดทำโครงการ 1 อปท.  1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ  2562  วันที่  17  ธันวาคม  2561  ถนนสายบ้านห้วยแก – บ้านโนนแดงน้อย  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  สองข้างทางและรักษาความสะอาด  ถนนที่มีความสวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัยขึ้น  และเป็นของขวัญปีใหม่  ประจำปี  พ.ศ.2562
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03