องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ปีพ.ศ.2562


ตามที่  อำเภอชนบท  ร่วมกับส่วนราชการ  สภาวัฒนธรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน  ได้จัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ  ประจำปี  2562  ในระหว่างวันที่  9 – 13  มกราคม  2562  ณ  บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท                          
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10