องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการบรรเทาหนาว ประจำปี พ.ศ.2555


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการบรรเทาหนาว ประจำปี พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม พ.ศ. 2555
จัดมอบให้จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หมู่ที่ 2 บ้านหันแฮด ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หมู่ที่ 3 บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หมู่ที่ 4 บ้านสระแก้ว ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดงน้อย ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมนึก ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16