องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานวันเด็ก ปีพ.ศ.2562


อบต.บ้านแท่น  ได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2562  ในวันที่  12  มกราคม  2562  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน  ได้กล้าแสดงออก  กล้าคิด  กล้าทำ  ในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรม
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10