องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  นำโดย  นายพยุง  เหล็กดี  นายอำเภอชนบท  ท่านปลัดอำเภอชนบทฯ ร่วมกับ  อบต.บ้านแท่น  โดย  นายมนต์ชัย  ดวงสว่าง  นายก อบต.บ้านแท่น  พร้อมด้วย ปลัด  รองปลัด  เจ้าหน้าที่   ส.อบต. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  วันที่  20  มีนาคม  2562  ณ  ศาลาวัดบ้านโนนแดงน้อย

2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10