องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผูสูงอายุ  ประจำปี  2562  ในวันที่  12  เมษายน  2562  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  นำโดย  นายมนต์ชัย  ดวงสว่าง  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  พร้อมคณะ  และเจ้าหน้าที่  ผู้นำหมู่บ้าน  โดยท่าน  นายอำเภอชนบท  นายพยุง  เหล็กดี  ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10