องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ ประจำปี 2562


เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกและขยะรีไซเคิล  ในครัวเรือน  เพื่อลดปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์  ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10