องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


อำเภอชนบทร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในเขตอำเภอชนบท ร่วมกันจัดงานประจำปีไหมมัดหมี่ของดีเมืองชลบถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03