องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2555
โดยเชิญผู้ปกครองและชาวบ้าน พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความสนุกสนาน และเต็มอิ่มกับอาหาร ขนม ของเด็กเล่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2555
( “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” )
2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16