องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชน  และองค์กรได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้  และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  2562  ในวันพุธที่  5  กุมภาพันธ์  2563  ณ  โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา

2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03