องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


จัดกิจกรรม Big cleaning day บริเวณถนนทางเข้า อบต.บ้านแท่น และบริเวณภายใน อบต.บ้านแท่น


วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น นำโดย นายมนต์ชัย  ดวงสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกท่าน  ได้ร่วมกัน Big cleaning day บริเวณถนนทางเข้า อบต.บ้านแท่น และบริเวณภายใน อบต.บ้านแท่น  ตามนโยบายของท่าน พยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท คะ

2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03