องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา  (COVID-19)  เพื่อให้ทีมวิทยากร  หรือทีมครู  ก เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  และสอนการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง  และเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)

2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16