องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น  กรมกิจการผู้สูงอายุ  วันที่  16  กรกฎาคม  2563  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.บ้านแท่น

2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16