องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเดียรติ จำนวน 3 ซุ้ม) [ 26 มี.ค. 2561 ]67
42 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 7 จุด ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 1 มี.ค. 2561 ]62
43 แผนการออกสำรวจและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี 2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]39
44 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 19 ก.พ. 2561 ]52
45 ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) [ 12 ก.พ. 2561 ]72
46 ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) [ 12 ก.พ. 2561 ]68
47 ประกาศรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2 ก.พ. 2561 ]67
48 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]70
49 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]71
50 ประกาศยื่นแบบการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 18 ธ.ค. 2560 ]39
51 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น [ 10 พ.ย. 2560 ]147
52 แผนการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ระยะเวลา 4 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - 2564) [ 7 พ.ย. 2560 ]40
53 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 [ 3 พ.ย. 2560 ]67
54 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]70
55 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]67
56 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]66
57 งบรายรับ-รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]65
58 การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]61
59 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ธ.ค. 2559 ]67
60 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2560 [ 1 ธ.ค. 2559 ]73
 
|1|2หน้า 3|4