องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) [ 12 ก.พ. 2561 ]46
42 ประกาศรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2 ก.พ. 2561 ]44
43 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]46
44 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]46
45 ประกาศยื่นแบบการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 18 ธ.ค. 2560 ]14
46 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น [ 10 พ.ย. 2560 ]75
47 แผนการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ระยะเวลา 4 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - 2564) [ 7 พ.ย. 2560 ]15
48 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 [ 3 พ.ย. 2560 ]42
49 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]48
50 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]44
51 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]43
52 งบรายรับ-รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]43
53 การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]40
54 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ธ.ค. 2559 ]46
55 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2560 [ 1 ธ.ค. 2559 ]49
56 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.บ้านแท่น [ 24 ก.พ. 2559 ]53
57 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.บ้านแท่น [ 24 ก.พ. 2559 ]43
58 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 [ 30 พ.ย. 542 ]46
59 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]44
60 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านโนนสมนึก ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [ 30 พ.ย. 542 ]40
 
|1|2หน้า 3|4