องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]76
22 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]83
23 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]79
24 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]81
25 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]76
26 รายงานผลการติดตามการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]44
27 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]80
28 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]67
29 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]74
30 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]80
31 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]38
32 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]41
33 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]73
34 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 7 ก.ค. 2561 ]75
35 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 18 เม.ย. 2561 ]77
36 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]61
37 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]73
38 งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]71
39 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]72
40 งบรายรับ-รายจ่ายเงินสดและงบทดลองเดือน สิงหาคม 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]73
 
|1หน้า 2|3