องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]16
22 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]17
23 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]51
24 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 7 ก.ค. 2561 ]52
25 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 18 เม.ย. 2561 ]52
26 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]42
27 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]51
28 งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]50
29 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]50
30 งบรายรับ-รายจ่ายเงินสดและงบทดลองเดือน สิงหาคม 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]52
31 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 [ 30 พ.ย. 542 ]50
 
|1หน้า 2