องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 พ.ค. 2564 ]8
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น รอบ 12 เดือน [ 6 พ.ค. 2564 ]8
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น รอบ 6 เดือน [ 6 พ.ค. 2564 ]9
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 27 เม.ย. 2564 ]8
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]8
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 23 เม.ย. 2564 ]10
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 23 ธ.ค. 2563 ]10
8 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]9
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]11
10 การวิเคราะห์ผลการประเมินและความโปร่งใส [ 10 ม.ค. 2563 ]9
11 การเสริมสร้างวัฒนธรรม [ 27 ธ.ค. 2562 ]11
12 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]10
13 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]8
14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 3 มิ.ย. 2562 ]8
15 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2562 ]10
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 25 เม.ย. 2562 ]8
17 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 เม.ย. 2562 ]9
18 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 เม.ย. 2562 ]8
19 มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 เม.ย. 2562 ]7
20 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ร่วมตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 เม.ย. 2562 ]10
 
หน้า 1|2