องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]2
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]2
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรม [ 27 ธ.ค. 2562 ]2
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]4
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]2
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 3 มิ.ย. 2562 ]58
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2562 ]56
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 25 เม.ย. 2562 ]58
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 เม.ย. 2562 ]59
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 เม.ย. 2562 ]55
11 มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 เม.ย. 2562 ]49
12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ร่วมตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 เม.ย. 2562 ]2
13 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 24 ธ.ค. 2561 ]63
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 [ 16 ต.ค. 2561 ]80