องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]21
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]18
3 การวิเคราะห์ผลการประเมินและความโปร่งใส [ 10 ม.ค. 2563 ]11
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรม [ 27 ธ.ค. 2562 ]17
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]18
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]16
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 3 มิ.ย. 2562 ]69
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2562 ]70
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 25 เม.ย. 2562 ]75
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 เม.ย. 2562 ]76
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 เม.ย. 2562 ]70
12 มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 เม.ย. 2562 ]66
13 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ร่วมตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 เม.ย. 2562 ]16
14 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 24 ธ.ค. 2561 ]76
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 [ 16 ต.ค. 2561 ]95