องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562


บันทึกหลักการและเหตุผล

    รายละเอียดข่าว

บันทึกหลักการและเหตุผล

    เอกสารประกอบ บันทึกหลักการและเหตุผล
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ