องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561


รายงานรายละเอียดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานรายละเอียดรายจ่ายประจำปี 2561

    เอกสารประกอบ รายงานรายละเอียดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ