องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561


หน้าประกาศข้อบัญญัติ ปี2561

    รายละเอียดข่าว

หน้าประกาศข้อบัญญัติประจำปี 2561

    เอกสารประกอบ หน้าประกาศข้อบัญญัติ ปี2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ