องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562


หน้าประกาศข้อบัญญัติปี2562

    รายละเอียดข่าว

หน้าประกาศข้อบัญญัติปี2562

    เอกสารประกอบ หน้าประกาศข้อบัญญัติปี2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ