องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


คำสั่ง อบต.บ้านแท่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่ง อบต.บ้านแท่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ