องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศแจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สามแยกหน้าวัดป่าหัวนากลาง-สามแยกหนองแตแหล(บ่อขยะ) หมู่ 3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศแจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สามแยกหน้าวัดป่าหัวนากลาง-สามแยกหนองแตแหล(บ่อขยะ) หมู่ 3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ