องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. พื้นที่ดำเนินการ (ซอยข้างบ้านนางบุ่ง) หมู่ 1 บ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. พื้นที่ดำเนินการ (ซอยข้างบ้านนางบุ่ง) หมู่ 1 บ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ